Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies enkel om inzicht te geven van het gebruik van de website. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies.

Sluiten

Privacyverklaring

Enkel Afbouw WM B.V. is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Enkel Afbouw WM B.V.
Damzigt 43
3454 PS  De Meern 

030-238 40 40

info@enkelafbouwwm.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Enkel Afbouw WM B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@enkelafbouwwm.nl, dan verwijderen wij deze informatie. 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Enkel Afbouw WM B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 

 • Het op uw verzoek aanbieden van producten en/of diensten;
 • Het uitvoeren van overeenkomsten en het leveren van diensten en producten;
 • Het afhandelen van uw betaling;
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren;
 • Het afhandelen van klachten en/of gebreken;
 • Het verwerken van persoonsgegevens waartoe wij wettelijk verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor fiscale verplichtingen, de Wet ketenaansprakelijkheid, Wet arbeid vreemdelingen, ect. 

Geautomatiseerde besluitvorming

Enkel Afbouw WM B.V. neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of –systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Enkel Afbouw WM B.V.) tussen zit. 

Hoe lang wij persoonsgegevens bewaren

Enkel Afbouw WM B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Daarnaast hanteren wij indien van toepassing de wettelijke minimale bewaartermijn voor bepaalde gegevens. 

Delen van persoonsgegevens met derden

Enkel Afbouw WM B.V. verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkingsovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Enkel Afbouw WM B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Enkel Afbouw WM B.V. gebruikt enkel cookies om het gebruik van onze website te analiseren.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Enkel Afbouw WM B.V. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@enkelafbouwwm.nl .We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Enkel Afbouw WM B.V. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Enkel Afbouw WM B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via 030-2384040 of via info@enkelafbouwm.nl

Enkel Afbouw WM B.V. 

Contact

Enkel Afbouw WM
Damzigt 43
3454 PS De Meern

Tel: 030 - 238 40 40
info@enkelafbouwwm.nl

KvK nr. 56248903

Copyright 2021 - Enkel Afbouw WM BV - Design by Reset Media